Leraar Basisonderwijs pabo (Utrecht en Amersfoort)

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor HUpabo zijn afhankelijk van je vooropleiding:

  • Vwo-, hbo- of universitair diploma: direct toelaatbaar.
  • Havo-diploma: toelaatbaar met de juiste vakken en/of door slagen voor kennistoetsen.
  • Mbo-diploma (niveau 4): toelaatbaar door het slagen voor de kennistoetsen.

Kenniseisen voor havo en mbo

Heb je een havo- of mbo-vooropleiding en wil je naar de pabo? Dan moet je voldoen aan kenniseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Als je een of meerdere van deze vakken niet in je pakket hebt doe je voor dat vak een toelatingstoets. Heb je een mbo-vooropleiding dan maak je alle drie de toelatingstoetsen.

Voorbereiden op de kennistoets

De kennistoetsen zijn op havo 3/mbo 4 niveau. Met de juiste voorbereiding moet je deze kunnen halen. Om je te kunnen voorbereiden op de toetsen zijn online zelfstudiepakketten beschikbaar en daarnaast worden op verschillende locaties gratis cursussen gegeven.

Uitgebreide informatie hierover en over de toetsen zelf vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Overzicht data van toetsafname op HUpabo Utrecht en Amersfoort:

Toetsperiode 1
Toetsperiode 2
Toetsperiode 3
Toetsperiode 4
Toetsperiode 5
Maandag 8 tot en met vrijdag 12 januari 2018 Maandag 9 tot en met zaterdag 14 april 2018 Maandag 4 tot en met vrijdag 9 juni 2018 Maandag 9 tot en met zaterdag 14 juli 2018 Maandag 13 tot en met woensdag 15 augustus 2018

Toetsperiode 1: alleen in Utrecht (Padualaan 97).
Toetsperiode 2 t/m 5: in Utrecht (Padualaan 97) en Amersfoort (De Nieuwe Poort 21)

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de HUpabo, ontvang je een e-mail van HUpabo met daarin alle informatie over het inschrijven voor de toelatingstoetsen, waaronder de richtlijnen en een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat aan een van bovengenoemde diploma's gelijkwaardig is? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten tot de HUpabo. Neem hiervoor contact op met bureauinschrijving@hu.nl.

Zomercursus Rekenen

Als je leraar in het basisonderwijs wilt worden, moet je in het eerste jaar de landelijke CITO rekentoets afleggen om te laten zien dat je eigen rekenvaardigheden op voldoende niveau zijn. Wil je daar vast aan werken? Lees dan meer over de Zomercursus Rekenen.

Toelatingsonderzoek 21+

Ben je 21 jaar of ouder? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je niet voldoet aan de toelatingseisen. Je moet dan wel eerst het toelatingsonderzoek 21+ halen. Na het inschrijven voor een opleiding via Studielink, kun je je opgeven voor het onderzoek.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698