Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads

In het kort

Wil jij iets betekenen in het leven van jongeren? Heb je goede sociale vaardigheden en wil je leerlingen inspireren met behulp van vernieuwend onderwijs en ICT? Dan is een lerarenopleiding bij Hogeschool Utrecht iets voor jou!

De opleiding Leraar Gezondheidszorg en welzijn leidt je op tot docent Verzorging in de onderbouw van het voortgezet onderwijs of leraar Gezondheidszorg en welzijn in het vmbo en mbo. Je leert de leerlingen hoe ze goed voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Geef je les in de bovenbouw van het vmbo of op het mbo? Dan bereid je je leerlingen voor op een beroep in de sector zorg en welzijn.

Je leert en werkt tegelijk tijdens je lerarenopleiding. Al vanaf het eerste jaar sta je voor de klas. Je laat in de praktijk zien wat je kunt, met alle kennis en vaardigheden die je ontwikkelt op de lerarenopleiding en op je opleidingsschool. Benieuwd naar wat je gaat leren? Ga naar Opleidingsinhoud.

Om leraar te worden moet je goed met mensen overweg kunnen. Niet alleen met je leerlingen, maar ook met ouders en met collega’s. Je moet goed kunnen luisteren. Jij vindt het leuk om dingen uit te leggen en leerlingen te begeleiden. Je leert op een lerarenopleiding niet alleen veel over je vakgebied en hoe je les moet geven, maar je leert ook veel over jezelf. Wil je weten of deze opleiding iets voor jou is? Kijk op Past deze opleiding bij mij.

Richting beroepsonderwijs (bo)

Tijdens je opleiding doorloop je het programma voor het beroepsgerichte onderwijs (bo). Hiermee kun je lesgeven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het volwassenenonderwijs (bve).

Beroepsperspectief

Je kunt met een tweedegraadsbevoegdheid leraar Gezondheidszorg en Welzijn lesgeven in het vmbo, mbo en volwassenenonderwijs (bve). Je bent ook bevoegd om les te geven in het algemeen vormend onderwijs (havo en vwo) maar dan bestaat de mogelijkheid dat je moet bijscholen. Lees meer over het beroepsperspectief

Je leert bij ons met gebruik van de digitale leeromgeving, niet alleen in de lessen, maar ook veel in de praktijk (stage), individueel én in leerteams. Deze mix noemen we blended learning.

Je kunt bij Hogeschool Utrecht deze lerarenopleiding voor dit vak combineren met een van de andere vakken. Je haalt dan twee diploma’s en mag in beide vakken les gaan geven. Lees meer over de dubbele bevoegdheid

Voltijd, deeltijd, kopopleiding

De lerarenopleiding Gezondheidszorg en welzijn tweedegraads duurt vier jaar. Je kunt de opleiding ook in deeltijd volgen.

Heb je al een bachelor- of masterdiploma in een vakgebied dat verwant is aan een schoolvak? Dan kun je met de eenjarige kopopleiding je tweedegraads lesbevoegdheid halen.

Data:

Voor je voltijdstudie moet je de gehele week beschikbaar zijn. Lessen kunnen ingepland worden van 8.30 tot 20.00 uur.

Aanmelddeadline: 01 mei 2018
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

 

Naast collegegeld moet je nog rekening houden met extra kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van boeken, materialen of studiereizen.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS. 1 ECTS staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Havo-, vwo-, of mbo-diploma (niveau 4). Lees meer over de toelatingseisen.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Deeltijd studeren?

Werk en Studie Deze opleiding in deeltijd