Leraar Nederlands tweedegraads

Opleidingsinhoud

Leerlingen tijdens de les

Op deze pagina:

Eerste jaar

In het eerste jaar (propedeuse) oriënteer je je op het beroep van leraar. In oktober solliciteer je naar een leerwerkplek op een opleidingsschool. Daar ga je een vaste dag in de week leren en werken.

In de propedeuse komen de vakgebieden taalvaardigheid, literatuur en taalkunde aan bod. In de leerlijn literatuur staat in de propedeuse Jeugdliteratuur centraal. In de leerlijn taalvaardigheid werk je aan je eigen vaardigheid op het gebied van schrijven. Hoe je lesgeeft staat centraal in het vak Didactiek 1. Bij de leerlijn taalkunde heb je twee cursussen in dit jaar. Bij Taalanalyse 1 maak je kennis met de algemene taalwetenschap en leer je zinsontleden en woordbenoemen. In de cursus Taalvariatie en taalverandering bestudeer je de geschiedenis van het Nederlands en leer je over de variatie die nu in het Nederlands bestaat, zoals dialecten en  groepstalen. In de cursus Kritisch Denken staat de training in argumentatievaardigheden en mediawijsheid centraal. Bekijk alle vakken die je in jaar 1 volgt.

Bindend studieadvies

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je hoort dan of je door mag naar het tweede jaar of moet stoppen met je studie. De faculteit waar je studeert, baseert het bindend studieadvies op jouw studieresultaten.

In totaal kun je in een studiejaar 60 ECTS credits halen. Vanaf studiejaar 2015-2016 moet je minimaal 50 ECTS credits halen in je eerste jaar. Als je dit niet haalt, krijg je een negatief bindend studieadvies. Dan moet je stoppen met de studie.

Tweede jaar en verder

In het tweede jaar groei je in je rol als leraar. Je krijgt een beter beeld van de leraar die je wilt worden en je ontdekt welk schooltype je ligt. Op de lerarenopleiding volg je trainingen en cursussen. Op de opleidingsschool werk je als docent in opleiding.

In de hoofdfase komen de drie vakgebieden taalvaardigheid, taalkunde en literatuur weer terug. Bij literatuur besteden we nu ook ruimschoots aandacht aan het lezen van teksten voor volwassenen en aan de context waarin ze geschreven zijn. Bij taalkunde verdiep je je kennis van de algemene taalwetenschap en oefen je met het ontleden van samengestelde zinnen. Je werkt ook aan de vertaalslag naar de lespraktijk. Je verdiept ook je kennis van de taalgeschiedenis. Je leert hoe taalnormen tot stand komen en werkt zo aan je visie op correct taalgebruik. We gaan bij de cursussen uit de leerlijn taalvaardigheid in op de aspecten van taalvaardigheid die in een lessituatie belangrijk zijn. Behalve lezen en schrijven is het ook belangrijk dat je kunt presenteren, overleggen in groepen en mondeling vaardig bent.

Afstudeerrichtingen

Je kunt kiezen voor een van de twee afstudeerrichtingen:

  • Algemeen vormend onderwijs (avo): onderbouw havo en vwo.
  • Beroepsonderwijs (bo): voorbereidend middelbaarberoepsonderwijs (vmbo),  middelbaarberoepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (bve).

Leerwerkplek (stage)

Vanaf het tweede jaar ga je aan de slag op een opleidingsschool. Hoe verder je in je opleiding komt, hoe meer dagen per week je op je opleidingsschool werkt. In het tweede jaar is dat een dag per week, in het derde jaar twee dagen per week. In de laatste fase van je studie bepaal je de inhoud van projecten samen met de school waar je op dat moment werkt.

Afstuderen

De afstudeerfase is voor de helft gekoppeld aan je leerwerkplek. Aan het einde van de opleiding werk je bijna helemaal zelfstandig: drie dagen in de week draai je als docent mee op je opleidingsschool. Je werkt aan een project waarvan de school je opdrachtgever is.

De andere helft van de afstudeerfase bestaat uit: de profileringsruimte (vrije keuzeruimte), studie- en werkbegeleiding, wekelijkse bijeenkomsten waarin je terugblikt op de lessen en je ervaringen, en de voorbereiding op je assessment.

HU Honours

Ben jij ambitieus en op zoek naar meer uitdaging en eigen initiatief tijdens je studie? Dan kun je een honoursonderwijs volgen. Dit zijn speciale trajecten voor gemotiveerde en getalenteerde studenten die meer tijd en energie in hun opleiding willen steken.

Je volgt honourstrajecten naast het reguliere onderwijs. Het vraagt dus een extra investering, maar wel eentje waarbij je het beste uit jezelf haalt.

Na een eindopdracht kom je in aanmerking voor het Honours Certificaat. Hiermee laat je aan bedrijven en toekomstige werkgevers zien wat je in je mars hebt.

Meer weten over het honoursonderwijs?

Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Persoonlijke begeleiding. Dat krijg je van je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Met jouw begeleider bespreek je vorderingen en eventuele studieproblemen. Ook kun je bij hem of haar terecht met alle vragen over je studie. Je maakt al kennis met je studieloopbaanbegeleider tijdens de startdagen, helemaal aan het begin van je opleiding.

Studiegids

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding. De studiegids is bedoeld voor voltijd- én deeltijdstudenten. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle belangrijke regelingen en afspraken in de gids. Bekijk de studiegids.

Vakken

Benieuwd naar de vakken die je tijdens de opleiding Leraar Nederlands tweedegraads volgt? Bekijk het overzicht. Benieuwd naar de inhoud van de cursussen? Bekijk de cursusbeschrijvingen.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698