Leraar Nederlands tweedegraads

Studiebelasting en werkvormen

Gedurende je studie zijn theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het opdoen van vakspecifieke kennis, pedagogische en didactische vaardigheden en praktijkervaring staan centraal.

We bieden een mix aan van face-to-face onderwijs, leren op de werkplek, leerteamleren en online leren. Dit noemen we blended learning. Om ervoor te zorgen dat je optimaal de mogelijkheden benut die de opleiding biedt, wordt het onderwijs georganiseerd vanuit een digitale leeromgeving. Hierin vind je alle lesstof, opdrachten en mogelijkheden om met je begeleider en medestudenten te communiceren.

Er zijn veel verschillende soorten lesvormen:

  • Hoorcollege
  • Werkcolleges
  • Projectgroepen
  • Stage
  • Simulatie
  • Vaardigheidstrainingen
  • Intervisie

Leerteams

Samen met andere studenten die vergelijkbare doelen en ambities hebben vorm je een leerteam. De leerteambegeleider speelt hierbij een belangrijke rol en zorgt zowel voor persoonlijke begeleiding als begeleiding van het leerteam. Het ontwikkelen van studievaardigheden en het zelfstandig leren staan centraal. Daarbij komen zaken aan de orde als de aanpak van de studie, leerstrategieën, omgaan met tegenslag, het waarmaken van ambities en het leren kiezen. Ook spelen ethische kwesties, professionele identiteit, reflectie op professioneel handelen en beroepsvaardigheden een belangrijke rol.

Toetsing

Toetsing vindt op verschillende manieren plaats. Afhankelijk van de inhoud van het onderdeel van de studie zal er getoetst worden door middel van kennistoetsen, een dossier en/of portfolio’s. Je sluit de opleiding af met een eindassessment.

Studiebelasting

De studie is vormgegeven met een studiebelasting van 40 uur per week. Een belangrijk deel van die studietijd zul je leren in de beroepspraktijk. Practica, werkweken en studiereizen kunnen ook onderdeel uitmaken van je studie.