Leraar Nederlands tweedegraads

Beroepsperspectief

Wat kan ik worden?

Je wordt opgeleid tot leraar Nederlands. Je staat voor de klas, hebt contact met de leerlingen en met je collega’s, organiseert activiteiten en je werkt aan onderwijsontwikkeling.

Met een tweedegraadsbevoegdheid Nederlands en afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs kun je lesgeven aan de onderbouwklassen van de havo en het vwo (inclusief gymnasium).

Met een tweedegraadsbevoegdheid Nederlands en afstudeerrichting beroepsonderwijs kun je lesgeven aan:

  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • volwasseneneducatie (bve).

Je bent bevoegd voor beide richtingen. Wil je werken in een richting waarin je niet bent gespecialiseerd dan bestaat de mogelijkheid dat je moet bijscholen.

Kans op een baan

Je vooruitzichten op een baan als leraar Nederlands zijn goed. De komende jaren gaan veel leraren met pensioen. 80% van de afgestudeerden vindt binnen 1 jaar een baan op het niveau van de studie.

Aansluiting met en succes op de arbeidsmarkt

Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie 86%
Functieniveau past bij opleidingsniveau 86%
Functierichting past bij opleidingsrichting 86%
Voldoende/goede benutting van capaciteiten 57%
Werkloosheid 0%
Bruto uurloon (mediaan) 15,28 euro
(Heel) veel carrièremogelijkheden 43%
(Zeer) tevreden met functie 71%

 Bron: HBO-monitor 2016

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698