Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolk NGT

In het kort

Heb jij belangstelling voor taal? Wil je de communicatie tussen horenden en doven mogelijk maken of wil je graag kennis overdragen? Dan is de bacheloropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolk NGT iets voor jou. Voordat je start met de opleiding kies je voor de opleidingsvariant Leraar NGT of voor de variant Tolk NGT.

Leraar Nederlandse Gebarentaal

Als leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) leer je niet alleen aan dove kinderen en volwassenen hoe zij zich in gebaren kunnen uiten, maar ook aan hun horende familieleden en partners. Met de opleiding Leraar NGT kun je lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en aan het mbo en in de volwasseneneducatie.

Tolk Nederlandse Gebarentaal

Als tolk Nederlandse Gebarentaal tolk je bijvoorbeeld tijdens een toneelvoorstelling, een kerkdienst of een nieuwsuitzending voor dove of slechthorende mensen. Ook in de privésfeer of in het onderwijs kun je tolken tussen horenden en doven. Tolken werken meestal als zelfstandig ondernemer (zzp’er), in opdracht van diverse organisaties.

Bij voldoende belangstelling biedt de HU ook een deeltijdvariant aan.

Beroepsperspectief

Je wordt opgeleid tot leraar Nederlandse Gebarentaal of tot tolk Nederlandse Gebarentaal. Lees meer over de beroepsperspectieven.

Aanmelddeadline: 01 mei 2018
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

 

Naast collegegeld moet je nog rekening houden met extra kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van boeken, materialen of studiereizen.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Lees meer over de studiebelasting.

Toelatingseisen:

Diploma havo, vwo, mbo (niveau 4). De opleiding Leraar NGT is toegankelijk voor horende én dove studenten. Voor de opleiding Tolk NGT is een goed gehoor (juist) belangrijk. Lees meer over de toelatingseisen.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Studievereniging SOG

Maak kennis met studievereniging SOG!

VR-meisje

Check de 360-video!

Deeltijd studeren?

Werk en Studie Deze opleiding in deeltijd