Leraar Omgangskunde tweedegraads

In het kort

Wil jij iets betekenen in het leven van jongeren? Heb je goede sociale vaardigheden en wil je leerlingen inspireren met behulp van vernieuwend onderwijs en ICT? Dan is een lerarenopleiding bij Hogeschool Utrecht iets voor jou!

Omgangskunde gaat over het effectief omgaan met andere mensen in beroepssituaties. In de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs Omgangskunde tweedegraads gaat het vooral om doen, en het toepassen van vaardigheden. Vaardigheden waarmee je de leerlingen van het mbo voorbereidt op hun toekomstige werkveld.

Je leert en werkt tegelijk tijdens je lerarenopleiding. Al vanaf het eerste jaar sta je voor de klas. Je laat in de praktijk zien wat je kunt, met alle kennis en vaardigheden die je ontwikkelt op de lerarenopleiding en op je opleidingsschool. Benieuwd naar wat je gaat leren? Ga naar Opleidingsinhoud.

Om leraar te worden moet je goed met mensen overweg kunnen. Niet alleen met je leerlingen, maar ook met ouders en met collega’s. Je moet goed kunnen luisteren. Jij vindt het leuk om dingen uit te leggen en leerlingen te begeleiden. Je leert op een lerarenopleiding niet alleen veel over je vakgebied en hoe je les moet geven, maar je leert ook veel over jezelf. Wil je weten of deze opleiding iets voor jou is? Kijk op Past deze opleiding bij mij. 

Richting beroepsonderwijs

Tijdens je opleiding doorloop je het programma voor het beroepsgerichte onderwijs (bo). Hiermee kun je lesgeven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het volwassenenonderwijs (bve). 

Beroepsperspectief 

Met een tweedegraadsbevoegdheid leraar Omgangskunde kun je lesgeven aan scholen voor beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en volwasseneneducatie (bve), en op scholen in het voortgezet onderwijs die omgangskunde als vak aanbieden. Lees meer over het beroepsperspectief.

Je leert bij ons met gebruik van de digitale leeromgeving, niet alleen in de lessen, maar ook veel in de praktijk (stage), individueel én in leerteams. Deze mix noemen we blended learning

Je kunt bij Hogeschool Utrecht deze lerarenopleiding voor dit vak combineren met een van de andere vakken. Je haalt dan twee diploma’s en mag in beide vakken les gaan geven. Lees meer over de dubbele bevoegdheid

Voltijd, deeltijd, kopopleiding

De lerarenopleiding Omgangskunde tweedegraads duurt vier jaar. Je kunt de opleiding ook in deeltijd volgen. 

Heb je al een bachelor- of masterdiploma in een vakgebied dat verwant is aan een schoolvak? Dan kun je met de eenjarige kopopleiding je tweedegraads lesbevoegdheid halen.

Data:

Voor je voltijdstudie moet je de gehele week beschikbaar zijn. Lessen kunnen ingepland worden van 8.30 tot 20.00 uur.

Aanmelddeadline: 01 mei 2018
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

 

Voor boeken en syllabi moet je rekening houden met € 200 per studiejaar.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Havo-, vwo-, of mbo-diploma (niveau 4).  Lees meer over de toelatingseisen.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Deeltijd studeren?

Werk en Studie Deze opleiding in deeltijd