Medische Hulpverlening

Decentrale selectie

Voor de opleiding Medische Hulpverlening geldt een decentrale selectie. Dit betekent dat de opleiding studenten selecteert op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan via Studielink. Meer informatie vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

Procedure

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie wanneer je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen: VWO, HAVO, MBO niveau 4, buitenlands diploma van vastgesteld vergelijkbaar niveau, 21+ instroom.

Selectie gebeurt op basis van een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of je beschikt over het gewenste profiel, dat wordt gekenmerkt door:

 • Analytisch vermogen en studievaardigheden
  Het deel-assessment waarin het analytisch vermogen en de studievaardigheden worden getoetst, wordt vorm gegeven door de kandidaat-studenten literatuur toe te sturen ter voorbereiding op het assessment. De HU biedt twee colleges aan, daarna wordt er een toets afgenomen.
 • Rekenvaardigheden
  Het deel-assessment waarin rekenvaardigheden zullen worden getoetst, wordt vorm gegeven door de kandidaat-studenten een zelfstudiemodule aan te bieden. Toetsing vindt plaats binnen de HU.
 • Begrijpend lezen in de Engelse taal
  Het deel-assessment waarin begrijpend lezen in de Engelse taal wordt getoetst, krijgt vorm aan de hand van het toetsen van kennisvragen naar aanleiding van een artikel dat op de HU wordt uitgereikt.
 • Motivatie en ambitie
  Het deel-assessment motivatie en ambitie wordt vormgegeven door middel van het schrijven van een motivatiebrief tijdens het assessment. Dit vindt plaats binnen de HU.
Selectiecriterium Instrument Maximaal te behalen score
Analytisch vermogen en studievaardigheden
Kennistoets 10 punten
Rekenvaardigheden
Rekentoets (medisch rekenen)
10 punten
Begrijpend lezen in de Engelse taal
Engelse tekstverklaring
10 punten
Motivatie en ambitie
Motivatiebrief 20 punten
Totaal
  50 punten

Toelichting                                  
Voor de kennistoets en de rekentoets is de onderliggende norm voor een voldoende vastgesteld op 75%. Dat wil zeggen dat je pas punten bent gaan scoren als je meer dan 75% van de opgaven goed hebt beantwoord. Voor de Engelse tekstverklaring is de onderliggende norm voor een voldoende vastgesteld op 80%.
De ranking is tot stand gekomen door het aantal behaalde punten op te tellen. De kandidaat met het hoogste aantal behaalde punten heeft de hoogste positie op de ranking gekregen. 

Aanmelden

Je moet je uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden bij Studielink.

Bij je aanmelding heb je een DigiD nodig. Houd er rekening mee dat de verwerking van je DigiD-aanvraag vijf werkdagen duurt. Zorg dus dat je deze tijdig aanvraagd zodat je deze hebt voordat je je gaat aanmelden in Studielink.

De decentrale selectie vindt (onder voorbehoud) plaats op woensdag 31 januari 2018.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

Aantal kansen

Als je niet geplaatst wordt, mag je het jaar erop opnieuw meedoen aan de decentrale selectie, met een maximum van drie keer.

Contact

Raadpleeg voor meer informatie ook www.numerusfixus.hu.nl. Heb je vragen over de procedure? Of heb je inhoudelijke vragen? Dan kun je contact opnemen met:

E-mail: bmh@hu.nl
Tel. 088 481 52 20

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698