Mondzorgkunde

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari 2018, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

 • Student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
 • Student mag zich voor maximaal 1 opleiding Mondzorgkunde decentraal aanmelden.

Procedure

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief sturen naar de opleiding Mondzorgkunde. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

 • Analytisch vermogen.
 • Reflectieve vaardigheden.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • Begrijpend lezen in de Engelse taal.
 • Motivatie en ambitie.
 Selectiecriterium Instrument    Maximaal te behalen score
 Analytisch vermogen  Meerkeuze toets wiskunde/scheikunde/biologie  5 punten
 Mondelinge vaardigheden in de Nederlandse Taal en reflectieve vaardigheden  Gesprek   5 punten
 Begrijpend lezen in de Engelse Taal  MC toets Engels  5 punten
 Schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse Taal  Samenvatting NL tekst  5 punten
 Motivatie en ambitie  Groepsopdracht  5 punten
 Totaal     25 punten

Deel 1. Informatie en documenten

 Een curriculum vitae dat moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Personalia, inclusief e-mailadres.
 • Overzicht van vooropleiding(en) met bijbehorende gewaarmerkte bewijsstukken (diploma en cijferlijst, of in geval diploma te behalen voor 1 juli 2018: meest recente cijferlijst). Let op! Documenten kunnen niet worden teruggestuurd. Stuur daarom geen originele exemplaren.
 • Eventuele werkervaring.
 • Nevenactiviteiten.

Een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waarom heb je gekozen voor de opleiding Mondzorgkunde?
 • Wat verwacht je van deze opleiding?
 • Waarom denk je geschikt te zijn voor het beroep mondhygiënist?

Het cv, de bewijsstukken en de motivatiebrief moeten voor 15 januari 2018 digitaal worden verstuurd naar:
selectiemondzorgkunde@hu.nl
t.a.v. mw. I. Hogendoorn

Als niet tijdig en volledig wordt voldaan aan bovenstaande, dan wordt je niet uitgenodigd voor deel 2.

Deel 2. Assessment

Het assessment vindt plaats op een zaterdag in februari en neemt de hele dag in beslag. De exacte datum volgt zo spoedig mogelijk. Het assessment bestaat uit meerdere opdrachten. Meer informatie hierover ontvang je in de bevestigingsmail. Deze zal vanaf medio december verstuurd worden.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Mondzorgkunde HU van Studielink. Na aanmelding ontvang je een digitale intake. Deze vragenlijst is geen onderdeel van het selectietraject.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten