Mondzorgkunde

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari 2017, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

 • Student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
 • Student mag zich voor maximaal 1 opleiding Mondzorgkunde decentraal aanmelden.

Procedure

Degenen die voor de opleiding Mondzorgkunde van de HU met voorrang in aanmerking komen voor decentrale selectie zijn:

 • Laatstejaars mbo niveau 4 studenten die aantoonbaar én volledig deel hebben genomen aan een aansluitingsprogramma mbo-hbo.
 • Afgestudeerden of studenten met een relevante hbo-opleiding.
 • Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt dat ze met voorrang in aanmerking komen voor de decentrale selectie indien de behaalde resultaten gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande eisen. De beoordeling van de diploma's en cijferlijsten dienen ze mee te sturen.
 • Kandidaten die voldoen aan de ingangseisen en een duidelijk beeld hebben van de opleiding en het beroep.
 • Kandidaten die voldoen aan de ingangseisen en communicatief vaardig zijn.
 • Kandidaten die voldoen aan de ingangseisen en over  goede concentratie en handvaardigheid beschikken.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief sturen naar de opleiding Mondzorgkunde. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

 • Analytisch vermogen.
 • Reflectieve vaardigheden.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • Begrijpend lezen in de Engelse taal.
 • Motivatie en ambitie.

Deel 1. Informatie en documenten

 Een curriculum vitae dat moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Personalia, inclusief e-mailadres.
 • Overzicht van vooropleiding(en) met bijbehorende gewaarmerkte bewijsstukken (diploma en cijferlijst, of in geval diploma te behalen voor 1 juli 2017: meest recente cijferlijst). Let op! Documenten kunnen niet worden teruggestuurd. Stuur daarom geen originele exemplaren.
 • Eventuele werkervaring.
 • Nevenactiviteiten.

Een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waarom heb je gekozen voor de opleiding Mondzorgkunde?
 • Wat verwacht je van deze opleiding?
 • Waarom denk je geschikt te zijn voor het beroep mondhygiënist?

Het cv, de bewijsstukken en de motivatiebrief moeten voor 15 januari 2017 digitaal worden verstuurd naar:
selectiemondzorgkunde@hu.nl
t.a.v. mw. I. Hogendoorn

Als niet tijdig en volledig wordt voldaan aan bovenstaande, dan wordt je niet uitgenodigd voor deel 2.

Deel 2. Assessment

Het assessment vindt plaats op zaterdag 4 februari 2017 en neemt de hele dag in beslag. Het assessment bestaat uit meerdere opdrachten. Meer informatie hierover ontvang je in de bevestigingsmail. Deze zal vanaf medio december verstuurd worden.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Mondzorgkunde HU van Studielink. Na aanmelding ontvang je een digitale intake. Deze vragenlijst is geen onderdeel van het selectietraject.

Aanmelddeadline: 15 januari 2017
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

Voor boeken en syllabi is de richtlijn € 750,– tot € 1000,-.  In het eerste studiejaar schaf je relatief meer boeken aan dan in de overige jaren. Verder moet je twee witte pakken, witte schoenen en een beschermbril aanschaffen, plus een Frasaco-oefenkaak van €180,-.

Locatie: Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Je kunt de opleiding Mondzorgkunde doen als je vwo, havo of mbo (niveau 4) hebt afgerond, of een buitenlands diploma van vastgesteld vergelijkbaar niveau. Zie ook de pagina Toelatingseisen.

Loting en/of selectie:

Voor deze opleiding geldt een decentrale selectie.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten