Mondzorgkunde

Decentrale selectie

Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari 2018, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

 • Student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen.
 • Student mag zich voor maximaal 1 opleiding Mondzorgkunde decentraal aanmelden.
 • Student mag zich maximaal 3 x aanmelden voor decentrale selectie bij opleidingen mondzorgkunde.

Procedure

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief sturen naar de opleiding Mondzorgkunde. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaten beschikken over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

 • Analytisch vermogen.
 • Reflectieve vaardigheden.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • Begrijpend lezen in de Engelse taal.
 • Motivatie en ambitie.
 • Basiskennis van wiskunde, scheikunde en biologie.

Programma decentrale selectie

Deel 1: donderdag 8 februari 2018 vanaf 16.00 uur  
Selectiecriterium Vorm Score
Motivatie en ambitie Beoordeling ingestuurde
brief/cv/cijferlijst
20 punten
Schriftelijke vaardigheden
in de Nederlandse Taal
Basiskennis biologie,
scheikunde, wiskunde
30 MC vragen in TV Online 15 punten
Analytisch vermogen
Begrijpend lezen
in de Engelse Taal
30 MC vragen in TV Online 15 punten


De ongeveer 250 kandidaten met de hoogste scores worden uitgenodigd
voor deel 2: Zaterdag 17 februari vanaf 8.00 uur
 
Selectiecriterium Vorm Score
Motivatie en ambitie Pitch en gesprek met
docent mondzorgkunde,
15 minuten
30 punten
Mondelinge vaardigheden
in de Nederlandse Taal
Analytisch vermogen en
reflectievaardigheden
 
Schriftelijke vaardigheden
in de Nederlandse Taal
Samenvatting Nederlandse tekst
Schriftelijke toets van 75 minuten
20 punten

Informatie en documenten

 Een curriculum vitae dat moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Personalia, inclusief e-mailadres.
 • Overzicht van vooropleiding(en) met bijbehorende gewaarmerkte bewijsstukken (diploma en cijferlijst, of in geval diploma te behalen voor 1 juli 2018: meest recente cijferlijst). Let op! Documenten kunnen niet worden teruggestuurd. Stuur daarom geen originele exemplaren.
 • Eventuele werkervaring.
 • Nevenactiviteiten.

Een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waarom heb je gekozen voor de opleiding Mondzorgkunde?
 • Wat verwacht je van deze opleiding?
 • Waarom denk je geschikt te zijn voor het beroep mondhygiënist?

Het cv, de bewijsstukken en de motivatiebrief moeten uiterlijk 15 januari 2018 digitaal worden verstuurd naar:
selectiemondzorgkunde@hu.nl
t.a.v. mw. I. Hogendoorn

Als niet tijdig en volledig wordt voldaan aan bovenstaande, dan word je niet uitgenodigd voor deel 1 van de selectieprocedure.

Deel 1 van de selectieprocedure
Deel 1 van het assessment vindt plaats op donderdag 8 februari en duurt ongeveer 1,5 uur.  Dit assessment bestaat uit meerdere opdrachten, zie schema hierboven. Meer informatie over de leerdoelen die in dit assessment worden getoetst vind je hier.

Deel 2. Van de selectieprocedure

De ongeveer 250 best scorende kandidaten uit deel 1 van de selectieprocedure worden uitgenodigd voor deel 2. Dit is op zaterdag 17 februari en zal ongeveer een halve dag in beslag nemen. Meer informatie over de leerdoelen van deel 2 van het assessment vind je hier.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze. Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Mondzorgkunde HU van Studielink.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. 
Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698