Orthoptie

Decentrale selectie

Voor de opleiding Orthoptie geldt een decentrale selectie. Dit betekent dat de opleiding studenten selecteert op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 1 juli 2018 aan via Studielink. Meer informatie vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

Procedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden voor de decentrale selectie wanneer zij voldoen aan hierboven genoemde wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden:

 • Student voldoet tijdig aan de instroomeisen.
 • Student mag zich voor maximaal 2 opleidingen met een numerus fixus aanmelden.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een Curriculum Vitae (CV) met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief sturen naar de opleiding Orthoptie. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaat beschikt over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

 • Motivatie en ambitie.
 • Beroepsoriëntatie.
 • Analytisch vermogen.

De decentrale selectie zal plaatsvinden In twee afzonderlijke fases:

 • Selectie op basis van door de kandidaat ingezonden informatie en documenten.
 • Selectie op basis van een assessment.

Uitsluitend kandidaten die geselecteerd zijn op basis van compleetheid, vorm en inhoud van ingezonden brief, informatie en documenten worden uitgenodigd voor het assessment.

Ad 1. Informatie en documenten
Een Curriculum Vitae dat moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Personalia, inclusief e-mail adres.
 • Overzicht van vooropleiding(en) met bijbehorende gewaarmerkte bewijsstukken (diploma of in geval diploma te behalen voor 1 juli 2018 meest recente cijferlijst). Let op! Documenten kunnen niet worden teruggestuurd. Stuur daarom geen originele exemplaren.
 • Eventuele werkervaring.
 • Nevenactiviteiten

Een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waarom heb je gekozen voor de opleiding Orthoptie?
 • Wat verwacht je van deze opleiding?
 • Waarom denk je geschikt te zijn voor het beroep orthoptist?

Tip: Loop een dag mee met een orthoptist bij jou in de regio voordat je je motivatiebrief schrijft.

Het CV, de bewijsstukken en de motivatiebrief moeten uiterlijk 1 juli 2018 digitaal worden verstuurd naar: selectieorthoptiefg@hu.nl
t.a.v. mw. I. J. van Wijnen-Segeren MSc

AIIe kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag van de eerste selectiefase.

Selectie criterium
Instrument Maximaal te
behalen score

Motivatie en ambitie
Brief en CV  30
Beroepsoriëntatie 
Beroepsgericht assessment  20
Analytisch vermogen 
Toets
20
Totaal
  70

Ad 2. Assessment
Het assessment zal plaatsvinden op woensdag 4 juli 2018 en neemt de hele dag in beslag. Het assessment bestaat uit twee opdrachten:

 • Een theorietoets op basis van de huiswerkopdracht die je hiernaast in de rechter kantlijn kunt vinden.*
 • Een praktijktoets waar je de Ishihara test afneemt bij een mede student. Informatie over hoe je deze test afneemt kun je hiernaast in de rechterkantlijn vinden door het filmpje te bekijken.

 

* De tijd tussen de uitnodiging voor de selectiedag en de selectiedag zelf is erg kort. Zorg dus dat je vooraf je huiswerkopdracht al gemaakt hebt! Als je dit gedaan hebt, kom je goed voorbereid op de selectiedag.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze.  Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Orthoptie HU van Studielink.

De uitslag van de decentrale selectie is bindend.


Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Huiswerkopdracht decentrale selectie

Glaucoom

Kinderen spelen op straat

Je kunt de bovenstaande filmpjes alleen afspelen in Chrome of Firefox.

Huiswerkopdracht