Verpleegkunde

Decentrale selectie

Voor de opleiding Vepleegkunde geldt een decentrale selectie. Dit betekent dat de opleiding studenten selecteert op basis van vooraf bepaalde criteria.

De decentrale selectie bij studie verpleegkunde bestaat uit drie onderdelen.

  • Onderdeel 1 bestaat uit een kennistoets.
  • Onderdeel 2 bestaat uit een gesprek met een docent.
  • Onderdeel 3 bestaat uit een gesprek met een simulatiepatiënt.

Data waarop de decentrale selectie gaat plaatsvinden: 10 en 17 februari 2018.
De maximaal te behalen score volgt nog.

Er is in studiejaar 2018-2019 plaats voor 400 studenten. De selectie is erop gericht studenten te selecteren die bewust voor de opleiding Verpleegkunde kiezen. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari 2018 aan, via Studielink.

Meer informatie over hoe decentrale selectie werkt vind je op www.numerusfixus.hu.nl.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding.

Proefstudeerdag

De proefstudeerdag vindt plaats op 9 december 2017.

Open dagen

  • 7 oktober 2017  
  • 25 november 2017
  • 10 maart 2018

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698